Thuật ngữ cần biết trong quảng cáo Google Adwords

 

Đây là một số thuật ngữ phổ biến nhất bạn sẽ thấy trong quảng cáo Google Adwords

Từ khóaTừ khóa là gì ?
Các từ khoá bạn tạo cho một nhóm quảng cáo trên Google nhất định được sử dụng để nhằm mục tiêu quảng cáo trên google của bạn đến khách hàng tiềm năng.

Vị trí là gì ? 
Vị trí là bất kỳ trang web nào được chọn, hoặc tập hợp các trang hoặc các đơn vị quảng cáo trên google trên một trang web, nơi bạn muốn thấy quảng cáo trên google của bạn xuất hiện. Bạn có thể thêm vị trí vào bất kỳ nhóm quảng cáo trên google nào, ở đó vị trí có thể hoạt động độc lập hoặc cùng với từ khoá của bạn để xác định nơi quảng cáo trên google của bạn có thể xuất hiện.

Nhóm quảng cáo là gì ?
Nhóm quảng cáo trên google chứa một hoặc nhiều quảng cáo trên google nhằm mục tiêu một tập hợp từ khoá duy nhất. Bạn đặt mức giá tối đa bạn muốn trả cho danh sách từ khoá của một nhóm quảng cáo trên google hoặc cho các từ khoá riêng lẻ trong nhóm quảng cáo trên google đó.

Chiến dịch quảng cáo là gì ?
Chiến dịch được sử dụng để tạo cơ cấu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn Chiến dịch quảng cáo trên google. quảng cáo trên google trong một chiến dịch nhất định có cùng ngân sách hàng ngày, các nhằm mục tiêu ngôn ngữ và địa điểm, ngày kết thúc, và các tuỳ chọn đồng bộ.

Trong mỗi chiến dịch, bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm quảng cáo trên google. Trong khi chiến dịch có thể đại diện cho một lớp sản phẩm rộng, các nhóm quảng cáo trên google trong chiến dịch đó có thể tập trung nhiều hơn vào sản phẩm cụ thể bạn muốn quảng cáo trên google.

Hiển thị là gì ?
Số hiển thị là số lần một

Số hiển thị là số lần một quảng cáo trên google được hiển thị trên Google hoặc Mạng Google.

* Các tuỳ chọn kết hợp từ khoá trong quảng cáo trên Google Adwords
Có bốn loại kết hợp từ khoá: kết hợp rộng, kết hợp chính xác, kết hợp cụm từ, và từCác tùy chọn khoá phủ định. Các tuỳ chọn này giúp bạn điều chỉnh cách nhằm mục tiêu quảng cáo trên google của bạn trên các trang tìm kiếm của Google.

Số lần nhấp chuột là gì ?
Số lần người dùng nhấp vào quảng cáo trên google, dẫn họ đến trang web của bạn.

CTR (tỷ lệ nhấp) là gì ?
Số lần nhấp chuột mà quảng cáo trên google của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo trên google của bạn được hiển thị (số lần hiển thị)

Vị trí trung bình là gì ?
Vị trí trung bình là nơi quảng cáo trên google của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm khi kích hoạt từ khóa đó. Thông thường vị trí này thường không ổn định, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

% phục vụ là gì ?
Tỷ lệ thời gian mà quảng cáo trên google của bạn đã được hiển thị có liên quan đến phần còn lại của quảng cáo trên google đang hoạt động trong cùng một nhóm quảng cáo trên google. (chỉ có tab quảng cáo trên google.)

Vị trí được quản lý và vị trí tự động là gì ?
Đây là hai tuỳ chọn cho quảng cáo trên google trên mạng nội dung.

Vị trí được quản lý: là vị trí bạn đã chọn chạy quảng cáo trên google nhưng chỉ trên "Chỉ các trang có liên quan trên những vị trí tôi quản lý". Đây là tuỳ chọn cài đặt mạng trên tab "Cài đặt" ở cấp độ chiến dịch.
Vị trí tự động: là vị trí mà Google tìm cho bạn dựa trên các gợi ý (chẳng hạn như từ khoá) trong nhóm quảng cáo trên google của bạn.


Giá mỗi nhấp chuột là gì ?
Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) tối đa của bạn là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột trên quảng cáo trên google của bạn. Khi quảng cáo trên google xuất hiện trên mạng tìm kiếm, CPC tối đa là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo trên google. Tăng CPC tối đa có thể cải thiện vị trí quảng cáo trên google của bạn.

Giá mỗi nghìn hiển thị (CPM) là gì ?
Với một số chiến dịch, bạn còn có thể chọn số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi một nghìn lần hiển thị, hoặc lần xem quảng cáo trên google của bạn. Số tiền này được gọi là CPM tối đa. (Chào giá CPM có sẵn cho các chiến dịch không nhằm mục tiêu trang tìm kiếm của Google hoặc các trang web đối tác tìm kiếm.) Cũng như với CPC tối đa, Công cụ Giảm giá của AdWords sẽ giảm số tiền này xuống nên bạn không luôn luôn phải trả số tiền bạn đặt làm CPM tối đa. Chiến dịch được nhằm mục tiêu theo vị trí có thể sử dụng hoặc chào giá CPM hoặc chào giá CPC, nhưng không thể sử dụng cả hai.


Thông tin khác